Foreningens værdier
 
Vore medlemmer er vor livsnerve
  Uden medlemmer ingen klub
  Der skal udvises respekt for alle vore medlemmer
  Et nyt medlem er måske en kommende frivillig leder, du ikke har lært at kende endnu

Frivilligheden skal være drivkraften i foreningen
  Kvaliteten skal være i højsædet
  Vi bør alle yde – hvis man vil nyde
  Tilbyd din hjælp - inden du bliver spurgt

Vi skal udvikle og videregive vore kompetencer
  Vi skal dygtiggøre os, således at vore medlemmer får kvalitet
  Vi skal være villig til at formidle vor viden bredest muligt
  Man bliver aldrig for gammel til at lære

Vi skal respekterer hinandens forskelligheder
  Behandle andre som man selv vil behandles
  Tal pænt om og til andre
  Vær positiv – vi har alle det samme mål

Vi skal forene foreningens afdelinger
  Vi skal være omstillingsparate
  Vi skal se muligheder i steder for begrænsninger
  Vi skal hjælpe - lære - lytte på tværs af afdelingerne
 

Nyheder

Sponsorer