Formål og historie 

Opståen og udvikling:

I 1974 startede på privat initiativ Risskov og Omegns Hundeskole, denne hundeskole blev en så stor succes at grundlæggerne i 1976 valgte at lade hundeskolen melde sig ind i Danmarks Civile Hundeførerforening, så klubben blev optaget i kreds 3 med klubnummer 316.

Siden dengang har vi været medlem af DcH, men som selvstændig forening.

Foreningens navn blev Risskov Civile Hundeførerforening, i folkemunde DcH Risskov.Fra 1974 og frem til 1991 var vores træningsareal og klubhus placeret på Mosevej i Lystrup enge.
Klubhuset er med tidens løb udvidet flere gange, først fra en lille skurvogn til en stor skurvogn, som senere blev udvidet i 1984 med et sommerhus som blev købt i det nærliggende boligområde. Vores træningsareal var nabo til ovennævnte boligområde og blev i 1984 ”udvidet” med et lossepladsareal.


På grund af byudvikling måtte vi fraflytte området og måtte i september 1991 flytte til Viengevej 7, hvor vi overtog vores nuværende træningsarealer fra en lokal landmand efter anvisning fra Århus kommune. I juni 1992 indkøbte og opsatte vi vores nuværende klubhus, hvor vi kunne flytte ind i oktober 1992.

Klubben fik den 21. april 2001 jubilæumsgaver som gjorde, at var vi i løbet at 2002 i stand til at få kloakeret, indlagt el og vand. Nu kunne vi således afholde kurser og anden form for mødeaktivitet i klubhuset hele året rundt.

I 2019 påbegyndte vi en proces med udvidelse af klubhuset , således at vi fik udvidet vor klubhus med 50 kvm.

Dette projekt blev afsluttet i 2021 , og vi har nu et dejligt klubhus med to store lokaler , kontor samt  to toiletter.


Formål: 
Vores formål er, at virke for anvendelse af hundens evner og færdigheder til konkurrencesport, samt at medvirke til fremme og forbedring af vilkårene for hunden generelt.
 
Hvem henvender vi os til:
Dem som søger at forstå og som ønsker at få optimal glæde ved samarbejdet og samværet med hunden, så den får et aktivt og indholdsrigt liv, og således at både hundes behov og hundeførerens interesser bliver tilgodeset.
 

Nyheder

Sponsorer