Formål og historie 

 Opståen og udvikling:

I 1974 startede på privat initiativ Risskov og Omegns Hundeskole, denne hundeskole blev en så stor succes at grundlæggerne i 1976 valgte at lade hundeskolen etablere som en forening med navnet Danmarks Civile Hundeførerforening, Risskov afdeling, så klubben er nu optaget i kreds 3 med klubnummer 316.

Fra 1974 og frem til 1991 var vores træningsareal og klubhus placeret på Mosevej i Lystrup enge.
Klubhuset er med tidens løb udvidet flere gange, først fra en lille skurvogn til en stor skurvogn, som senere blev udvidet i 1984 med et sommerhus som blev købt i det nærliggende boligområde. Vores træningsareal var nabo til ovennævnte boligområde og blev i 1984 ”udvidet” med et lossepladsareal.

På grund af byudvikling måtte vi fraflytte området og måtte i september 1991 flytte til Viengevej 7, hvor vi overtog vores nuværende træningsarealer fra en lokal landmand efter anvisning fra Århus kommune. I juni 1992 indkøbte og opsatte vi vores nuværende klubhus, hvor vi kunne flytte ind i oktober 1992.

Klubben fik den 21. april 2001 jubilæumsgaver som gjorde, at var vi i løbet at 2002 i stand til at få kloakeret, indlagt el og vand. Nu kunne vi således afholde kurser og anden form for mødeaktivitet i klubhuset hele året rundt.
Foreningen har i tidens løb taget navneforandring til Risskov civile Hundeførerforening, hvilket vi mener er nemmere at håndtere.
 
Formål: 
Vores formål er, at virke for anvendelse af hundens evner og færdigheder til konkurrencesport, samt at medvirke til fremme og forbedring af vilkårene for hunden generelt.
 
Hvem henvender vi os til:
Dem som søger at forstå og som ønsker at få optimal glæde ved samarbejdet og samværet med hunden, så den får et aktivt og indholdsrigt liv, og således at både hundes behov og hundeførerens interesser bliver tilgodeset.

 

Nyheder

Sponsorer