Generalforsamling
Tidspunkt
28.01.2020 kl. 19.30 - 28.01.2020 kl. 22.00
Sted
DcH ´s klubhus -Viengevej 7 ,8240 Risskov
Beskrivelse

Generalforsamling 2020

 

Hermed indkaldes i henhold til foreningens vedtægter § 8 til:

 

Ordinær generalforsamling for Risskov civile Hundeførerforening

Tirsdag den 28.januar 2020

Kl. 19.30 i klubhuset.

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Beretning af foreningens formand
 4. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer
 5. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

 1. Fastsættelse af kontingent /træningsgebyr-Bestyrelsen forslår uændret kontingent for hele året-differentieret holdkontingent for tilmelding til hold
 2. Valg af formand (lige år) – Ole Suurland er på valg – ønsker at genopstille
 3. Valg af kasserer-( Udgår i lige år )
 4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

Peder Bo Nielsen er på valg – Genopstiller ikke

Bestyrelsen foreslår Astrid Würtz

 1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

Anne Abildgaard er på valg -ønsker valg som 1. suppleant

Valg af 2. suppleant- bestyrelsen foreslår Birgit Johnsen

 1. Valg af 2 revisorer
 2. Valg af 1 revisorsuppleant
 3. Eventuelt

 

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen

 

DcH-Risskov Civile Hundeførerforening